Öğretici ve eğlenceli şarkılarQkids çocuklar için İngilizce şarkılar, interaktif öğrenme platformu içerisinde yer alan, çocukları Qkids karakterleri ile yakınlaştıran ve onlarla ilerleyen süreçte bağ kurmasına zemin hazırlayan, sistematik tekrarlar ile derse özel kelime edinimlerini mümkün hale getiren eğlenceli dil öğrenme araçlarıdır.

Şarkılar insanlık tarihinde, bilince etki ederken düz metinlerden veya sözel ifadelerden daima bir adım önde olmuşlardır, çocuklar için İngilizce şarkılar, dil öğrenmeyi çocuğunuza sevdirmek adına etkili olabilir, kişilik gelişimine bağlı olarak şarkılara olan ilgisi ve bir şarkı dinlerken gözlemlenen dikkat düzeyi çocuğunuz hakkında size değerli bilgiler verebilir, erken dönem çocukluk evresinde bu tip verilerin çocuğunuzun yatkınlığı olan dalları keşfetmeniz adına önemi oldukça büyüktür.

Qkids İngilizce şarkılar sevimli karakterler Momo, Koby, Bill ve arkadaşları eşliğinde aslında çocuğunuza İngilizce öğrenme sürecinde yaşayacağı uzunca bir serüvende onu yalnız bırakmayacak arkadaşlarının tanıtımını yapar ve onlara dönük sevgiyi aşılar, bu İngilizce öğrenmeye yaklaşımı ve motivasyonu şekillendirir. Qkids AR-GE birimi ve pedagoji departmanı işbirliği içerisinde doğru multimedya araçları ile bu amaçlara hizmet edecek şekilde hassas işlenmiş şarkılarla çocuğunuza hitap eder ve gelişimine doğrudan katkıda bulunur.

Çocuklar için şarkılar aynı zamanda birer ritmik öğretme araçlarıdır, insan beyni elektrik akımları ile sürekli etkileşim halinde olan sinir hücreleri ile çalışır ve hipokampus birimi hafıza ve insan belleği açsından çok önemlidir ve bilimsel olarak çalışma dinamikleri incelendiğinde tekrara dayalı duyusal ve görsel iletimlerin öğrenme süreçlerine etkisi pozitif olarak saptanmıştır. Şarkılar bu sebeple nakarat bölümlerine amaçlanan kelime veya cümle kalıplarının doğru yerleştirilmesi neticesinde etkili öğrenme araçlarına dönüşebilmektedirler.

Çocuk şarkıları daima eğlenceli olmalıdır, herhangi bir şekilde onları karamsarlığa, umutsuzluğa veya korkuya sevkedecek temalar içermemelidir, şarkılarda ele alınan duyguların yine eğitim altyapısı olan ve çocuk psikolojisinin hangi dinamiklerle şekillendiğinin bilincinde olan bir departman tarafından hazırlanmış olması oldukça önemlidir. Çocuklar eğlenerek yaptıkları aktivitelerin devamını ve tekrarını arzularlar, bilinçli bir koordinasyon merkezi tarafından bu aktiviteler içerisine eğitici ve öğretici unsurların yerleştirilmesi çocuğunun zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi için önemlidir.

Qkids interaktif İngilizce öğrenme platformunun içerisinde çocukların istedikleri anda müracaat edebileceği ve belirli aralıklarla güncellenen bir şarkı koleksiyonu mevcuttur. Onların şarkıları dinlerken nasıl eğlendiklerini ve belirli tekrarlardan sonra amaçlanan İngilizce kelimeleri, cümle kalıplarını günlük yaşamlarına aktardıklarını gördüğünüzde şaşıracaksınız.

Çocuklara özel İngilizce şarkılarla eğlenceli bir şekilde çocuğunuzun dil öğrenme sürecini zenginleştirecek ve sürdürülebilir hale getireceksiniz.

Haydi şimdi birini dinleyelim!