Çocuklar için İngilizce kitaplarQkids fonetik seviyeleri ve genel İngilizce düzeylerinde yer alan Workbook ve Student Booklar ile bütüncül öğrenme sürecini bastırılabilir mini kitapçıklarla destekler. Geleneksel eğitim süreçlerinde daima referans kaynak olarak kullanılan kitaplar ileri teknoloji ürünü Qkids interaktif öğrenme sürecinde tam da ders konularının çocuğunuza en yalın haliyle sistematik olarak aktarımı aşamalarında entegre bir şekilde sunulmaktadır.

Qkids İngilizce çocuk kitapları eğlenceli karakterler ile donatılmıştır ve çocuğunuzun ilgisini üst düzeyde tutacak eğitici senaryolara sahiptir. Öğrenme aşamasında pekiştirici ve destekleyici niteliğe sahip olan Qkids Workbook alıştırmaların üzerinden bir kez daha geçilmesine olanak tanırken çocuğunuzun eksiklik yaşadığı alanların tespit edilmesi ve uygulamalı olarak bu noktaların telafi edilmesini sağlar.

Çocuğunuzun seviyesine uygun olarak aldığı derslerde indirilebilir şekilde konumlandırılmış Workbooklar zengin görsellerle daha ilgi çekici olmalarının yanı sıra sayfaların üst kısımlarında yer alan QR kodlar etkileşimli öğrenme için güzel bir deneyim sunmaktadır. Sayfada yer alan QR kodları kullanarak alıştırmaların multimedya özelliklerini oynatabilecekler, bir sonraki alıştırmayı iple çekeceklerdir.

Tüm dünyada çocuklar için İngilizce eğitiminde lider konumda olan Qkids; öğrencinin Student Book üzerinden ilgili ders konusu ile alakalı öğrenme deneyimini basılı ve görsel argümanlarla destekler ve bir sonraki aşamada Workbooklar ile daha fazla bilgi sorgulaması içeren kısımlar ile çocuğunuzun kendi kendini test etmesini sağlar. Konular ve ders edinimlerine ilişkin özenle hazırlanmış İngilizce çocuk kitapları uzaktan eğitim sürecini daha verimli hale getirmektedir.

Çocuklar İngilizce kitaplar ile ilerideki öğrenme süreçlerine altyapı oluşturacak şekilde, kitaplara dönük algısını şekillendirecek ve adım adım kitapların daha da eğlenceli olduğunu düşüneceklerdir. Oyunlaştırılmış eğitim dinamiklerine dayanan Qkids çocuğunuzu İngilizce öğrenme aşamasında geleneksel öğrenme metotlarına cephe almayacakları şekilde hibrit bir yaklaşımla eğitir ve teknolojinin sağladığı inovasyonla bireysel farklılıkları derinlemesine ele alarak ayrıcalıklı eğitim planları sunarken ölçümleme ve analiz araçlarının yanı sıra okuma anlama ve çözümleme becerilerini standart kitaplar üzerinden optimum düzeye çekmeyi amaçlar.

İngilizce kitaplar nitelikli İngilizce öğrenme süreçlerinin daima en önemli yapıtaşlarından biri olmuştur, bu araçların ileri standartlarda İngilizce öğrenmesini arzuladığınız çocuklarınız için daha sevimli hale gelmesi için pedagojik yaklaşımlarla yeniden yorumlandığı versiyonlar Qkids öğrenme deneyiminin dayandığı önemli referans kaynaklardır.