Çocuğunuzun yaş ve seviyesine uygun hikayelerQkids çocuklar için İngilizce hikayeler, öğretme metodolojisine ilişkin özgün yaklaşımı ile çocuğunuzun İngilizce öğrenme aşamasında ileri derecede önem taşır.

Çocuğunuzun kurgu becerilerine önemli katkı sağlayacak Qkids hikayeleri; eğlenceli karakterler Koby, Momo ve arkadaşları ile öğrencinin iç dünyası ile güçlü bir bağ kurarken, karakterlerin farklı senaryolarla ilgi çekecek şekilde canlandırılması olaylar arsı ilişki kurma, sebep sonuç ilişkisi tesis etme ve kavramsal öğretinin eğlenerek gerçekleşmesi aşamalarına ciddi katkı sağlayacaktır.

Her çocuk ve öğrenme süreci parmak izi gibi özgündür, hikayelerde çocuğunuz bazı karakterlerde kendini bulur bazılarında ise aile bireylerinin kendisine dönük davranışlarını bazen de kendi davranışlarını sorgulama imkanı yakalar, erken dönem çocukluk evresinde hikayelerin çocukların zihinsel gelişimine etkisi sandığınızdan çok daha fazladır bu doğrultuda çocuklar için hazırlanmış hikaye içeriklerinin yaşa uygun olması bununla beraber hikayeler üzerinden dil eğitimi amaçlanıyorsa fazlasıyla görsellerle beslenmiş olması ve dil kurallarının doğru sıklıkla tekrar edilerek amaçlanan kelimeleri çocuğunuza düzenli aralıklarla kullandırtıyor olması önem taşımaktadır.

Çocuklar için İngilizce hikayeler her aşamada çocukların severek okuyacağı konular hakkında olmalıdır, Qkids hikayeler ders müfredatı ile ilişkili olmasının yanı sıra sevimli karakterler ile sürükleyici bir kurgu üzerinden okumayı çocuğunuza sevdirir. Çocuklar için nitelikli öğrenmenin en faal olduğu yaş aralığında ona okuma alışkanlığı kazandırmak ve okurken eğlenmesini sağlamak ileri dönem için de oldukça faydalı olacaktır.

Çocuklar için hikayelerin önemi

Hikaye kurguları içerisinde direk öğrenmenin yanı sıra enformasyon akışına içerik üzerinden öğretici bir takım kelime anlamları ve durum analizleri yüklenebilir, bu sebeple çocuğunuzu buluşturduğunuz hikayelerin tamamının üst bir bakış tarafından kontrol edilerek hassas bir şekilde filtrelenmesi önemlidir. Erken dönem gelişim evresinde olan çocuk ‘ sıkıcı trafikte bunalan Momo arabadan indi’ gibi bir cümleden aslında trafiğin sıkıcı bir unsur olduğu izlenimine varabilir ve bu çocuğunuzun yetişkinlik dönemine intikal edecek bir takım önyargıların temelini oluşturabilir. Halbuki trafik değil, Momo’nun trafikte beklemesi sıkıcıdır ve hikayede bir çocuğa aktarılması gereken Momo’nun o anki duygularıdır, yanış bir ifadelendirme ile çocuğunuzun zihnine gerçekleştirilen kodlamaların ileri dönemde yansımaları aslında minik bireylerin zihin haritalarının yanlış şekillenmelerine sebep olacaktır.

Çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim aşamalarını analitik inceleyen bir bilim dalı olan pedagoji; çocuklar için dil temalı hikayeler oluşturulurken de dikkatle ele alınması gereken hassas bir alandır. Çocuğa olaylara, kavramlara ve hayatın akışına dair yeni merceklerin birer donanım olarak kazandırıldığı erken çocukluk evresi ebeveynlerin her adımını atarken iki defa düşünmesini zorunlu kılar. Onları kendi bakış açılarıyla yeniden yorumlayabilecekleri serbest bir alanla buluşturmak anlamına gelen hikayeler aslında uyumadan önce ebeveynlerin kullandığı bierer uyutma aracından çok daha fazlasıdır. Bazen rüyalara şekil verir bazen birer kabus olup çocuğunuzu uykusundan uyandırır ve en ilginci bu ikisinden daha çok gerçeklere zemin hazırlar, çocuğunuzun kariyerine ışık tutar. Çünkü hikayeler öğretir ve minik bireylerin zihinlerini velilerinin söylemlerinden çok daha fazla şekillendirir.

Qkids çocuklar için İngilizce hikayeler ders içeriklerinin tekrar edilerek dikkatle yerleştirildiği eğlenceli kurguları, çocukların ilgilerini üst düzeyde tutacak sevimli kahramanları ve duygusal, zihinsel ve sosyolojik açıdan sağlıklı gelişimlerine olanak tanıyacak güçlü dinamikleri ile 3-12 yaş arası çocukların İngilizce dil becerilerini geliştirebilecekleri önemli dil öğrenme araçlarıdır.